RoMigSc – – Inclusion of Roma and Migrants in Schools (Türkçe)

Romanların ve Göçmenlerin Okulda Kapsanması: Eğitimler ve Açık Tartışmalar

Başarılı bir uyum için eğitim çok önemlidir. Çeşitlilik, okulları daha kapsayıcı ve yaratıcı yapabilmek için bir fırsattır. Ancak eğitimdeki eşitsizlik Roman ve Göçmen nüfusta çok yüksektir. Bu gruplar sıklıkla ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı ile karşılaşırlar. Bu gruplarda eğitim başarısı daha düşüktür, okul terk oranları yüksektir ki bunlar sosyal marjinalleşmeye ve uyum sürecindeki başarısızlığa yol açar.

RoMigSc projesinin temel amacı, Roman ve göçmen çocukların okullarda kapsanabilmesi için destek olmaktır. Bu amaçla öğretmenler, gönüllüler ve kültürlerarası eğitim ile ilgili insanlar için videolar, okumalar sunan bir e-platform geliştirilmiştir.


Tüm RoMigSC kursları

Open without signing in
Open without signing in
Romigsc elearning course MK
Open without signing in
Romigsc elearning course SP
Open without signing in
Romigsc elearning course SL
Open without signing in
Romigsc elearning course EN

E-platform hakkında

Elearningproject.eu
Scroll to Top