Romigsc elearning course SL

RoMigSc – Inclusion of Roma and Migrants in Schools (Slovensko)

Vključevanje Romov in priseljencev v šole: Usposabljanje, odprta diskusija in prostovoljske aktivnosti mladih (RoMigSc)

Logo

Izobraževanje je ključnega pomena za uspešno integracijo. Čeprav je raznolikost priložnost, da postanejo šole bolj vključujoče, ustvarjalne in odprte, je neenakost v izobraževanju nabolj prisotna med romskimi otroki in otroki priseljencev. Priseljenci in Romi se pogosto soočajo z diskriminacijo in ksenofobijo. Na primer, izobraževalni dosežki teh dveh skupin otrok so na splošno slabši, bolj verjetno zapustijo obvezno izobraževanje, kar povzroča še večje tveganje socialne marginalizacije, neuspešnega vključevanja v družbo pa tudi revščine, dolgoročnih negativnih učinkov za družbeni razvoj ter gospodarsko rast države gostiteljice.

Glavni cilj projekta RoMigSc je torej z različnimi dejavnostmi podpreti vključevanje romskih in priseljenskih otrok v izobraževanje. Zaradi tega je bila razvita e-platforma, ki omogoča dostop do različnih beril in učnih priložnosti za učitelje, prostovoljce in vse druge, ki se zanimajo za medkulturno izobraževanje.


Ostali tečaji RoMigSC


O e-platformi

Elearningproject.eu
Scroll to Top